Shiva Parthiv pujan, (met Madhu Lalbahadoersingh) LET OP: nieuwe datum!

Shivavandana, Ijmeerdijk 2K, 1309 BA Almere

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar komen mensen zondagochtend bij Ocean Breeze te Weg naar Zee bijeen om te bidden voor eenheid, rust, saamhorigheid en vrede. De gebedsdienst wordt gehouden onder leiding van de Shri Sanatan Dharma Maha Sabha. Het thema van de bijeenkomst is het eeuwige kosmische universum, gesymboliseerd in een kleien Shivling.

Dankbaarheid “Iedereen en alles is geschapen door God. We moeten Hem dankbaar zijn voor alles wat we hebben en ook de oerelementen (aarde, lucht, water, vuur en ether) voor het feit dat we kunnen bestaan en leven. Individueel bidden is goed, maar het effect en de vibraties van gezamenlijk met honderden mensen mediteren en rituelen verrichten, is veel krachtiger. Het is net als je bijvoor beeld een vinger zou gebruiken om iets te doen of een vuist”, legt pandit Sherwankoemar Ramsoedit Tewarie uit. Hij hoopt dat net als voorgaande jaren de samenleving in grote getallen meedoet aan de jaarlijkse traditie. “We zitten in een bijzondere heilige periode. De maand Kartik (oktober/november) is onder andere gewijd aan het lichtjesfeest Divali, de Govardhan puja als verering van Krishna en de Ganga Snán (heilige bad) die op 22 november wordt gevierd. De Shiv Parthiv puja werd door Ram verricht voordat de brug naar Lanka werd gebouwd, zodat hij zijn ontvoerde echtgenote Sita kon bevrijden van de demonenkoning Ravana.”

Glorie van Shiva Het programma begint zondagochtend rond half negen met meditatie, samenzang en dans. Daarna wordt de speciaal voor deze dienst gemaakte ovalen Shivling van klei, vereerd met bloemen en gegoten met vloeistoffen als melk, water, honing en suikerrietsap. Tijdens de offerande zullen pandits samen met drie vedische geleerden uit India verzen uit de Yajur-veda reciteren. ‘De verzen beschrijven op meesterlijke wijze de glorie van Shiva. De ovale vorm van de Shivling symboliseert de oorsprong van de schepping. Linga betekent ‘de werkelijkheid waarin alle schepselen worden opgenomen en waaruit ze opnieuw voortkomen’. De linga staat ook voor de eenheid van Shiva en Shakti als polaire oergrootheden.” De organisatie zorgt voor alles dat nodig is voor de rituelen zoals bloemen, bladeren en vloeistoffen. “Het enige wat we willen is dat de mensen komen en meedoen. Dit jaar krijgt iedereen ook een presentje mee.”

In het water Na de dienst wordt de Shivling met een helikopter weggebracht om in het water te laten. De sluis nabij Weg naar Zee is dichtgeslibd, waardoor boten niet binnen kunnen komen. We kijken wel uit naar andere mogelijkheden en locaties langs het water. Het liefst willen we de dienst ook ergens langs het water houden, zodat het beeld daarna meteen te water kan worden gezet. Als je langs het water bidt, is het gevoel ook anders.”

PANDIT PARSOERAM RAMLOCHAN TEWARIE VERTELT HOE DE SHIVA PARTHIV PUJAN TOT STAND IS GEKOMEN.

Tijdens een lezing van de Shiva Puran “12 jaar geleden” vertelde ik over de Rameshwaram Shivling, welk gelegen is in het zuidelijke punt van India. Ik legde uit hoe GOD Shri Ram, voordat hij naar Lanka vertrok om de demoon Ravana te verslaan, een Shivaling van drijfzand had gemaakt om deze te vereren. Gedurende de lezing, kreeg ik de inspiratie om zo een Pujan ook in Nederland te organiseren. Vervolgens ben ik mij hierin gaan verdiepen en heb ik uitgezocht in welk jaargetijde deze Pujan gehouden kan worden. De maand Saawen ” juli en augustus” bleek hiervoor het meest geschikt. Kort hierna, had toevallig een organisatie uit Rotterdam mij gevraagd om mee te doen met een 108 Hanuman Chalisa Paath op het strand van Rockanje. Ik gaf aan dat ik mee zou doen aan de Paath, maar toch liever een Shiva Parthiv Pujan wilde houden. Toen mij werd gevraagd wat de Pujan inhield, heb ik hen dat uitgelegd, waarna zij meteen geinspireerd raakten om deze Pujan aan het strand van Rockanje te organiseren. In deze periode was ook de zeer geleerde Pandit Premacharya Shasjtriji uit Delhi aanwezig in Nederland, en nam deel aan deze eerste succesvolle Shiva Parthiv Pujan

Uiteraard kun je GOD Shiva op vele manieren vereren. Je kunt een pujan doen op de Narmadeshwar Shivlling (deze komt uit de rivier Narmada in Madhye Pradesh) of een Shivling van goud, koper, zilver, hout of kwik, maar in de maand van Saawen is de Shivling van klei het belangrijkst.

Een paar jaar na de mooie ervaring op het strand van Rockanje zei ik tegen mijn broer “die nu voorzitter is van de Stichting Shiva Nederland” laten wij ook een Shiva Parthiv Pujan organiseren. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar het is ons samen met een ieder die op zijn of haar eigen manier heeft bijgedragen om de Pujan tot stand te brengen, goed gelukt.

De Dharma Shastre zegt; Vasudhaiva (Vasudha=aarde) Koetoembakan (familie). Dit betekent, de wereld is één familie. Dat is wat we zien tijdens de Shiva Parthiv Pujan en tevens de definitie van succes tijdens de Shiva Parthiv Pujan. Één familie, ongeacht alle verschillen!

Ohm Vishweswaraaye Namaha!